Twee voetbalvelden in Mol-Donk onbruikbaar door asbestvervuiling

din 25 Jul
De twee voetbalvelden op de sportsite van Mol-Donk mogen voorlopig niet meer gebruikt worden, omdat er asbest is gevonden. Het risico zou volgens bijkomend onderzoek naar aanleiding van de volledige sanering van de site te groot zijn op blootstelling met vrijgekomen asbestdeeltjes. De twee clubs die de velden gebruiken, KFC Mol en Donk Sport gaan nu samen met de gemeente op zoek naar een oplossing. Want de sanering kan jaren duren.