Turnhout opent inloophuis voor mensen met dementie

vrij 24 Nov
Turnhout heeft voortaan een inloophuis voor personen met (een vermoeden van) (jong)dementie en hun naasten. Dat is een gezamenlijk initiatief van Stad Turnhout, Zorggroep Orion, AZ Turnhout, Alzheimer Liga Vlaanderen en het regionaal expertisecentrum voor dementie Tandem.

Het inloophuis dementie is een informatiepunt en een ontmoetingsplaats voor mensen met (jong)dementie en hun familie, mensen die hen ondersteunen en/of verzorgen. Er zijn steeds zorgprofessionals en vrijwilligers aanwezig die naar ieders verhaal luisteren. Zij zorgen ervoor dat de patiënten en hun naasten de weg vinden naar het juiste zorgaanbod. Indien nodig worden mensen met geheugenproblemen doorverwezen naar de geheugenkliniek in het ziekenhuis voor diagnostiek. Daarnaast kan iedereen er terecht voor een babbel in een gezellige sfeer met vrijwilligers en lotgenoten.

Het inloophuis dementie bevindt zich in lokaal dienstencentrum De Wissel, Dokter Nand Peetersstraat 33 in Turnhout. Het is elke laatste vrijdag van de maand open van 13.30 tot 16.30 uur. Je kan er vrij binnenlopen zonder afspraak.

Foto: rechtenvrije stockfoto