Tinne Rombouts onthoudt zich bij stemming over stikstofakkoord

don 25 Jan
tinne.jpg
Gisteravond laat is het stikstofakkoord dan toch goedgekeurd geraakt in het Vlaams parlement. De meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD wil zo de juridische mogelijkheid om vergunningen af te leveren aan bedrijven en boeren garanderen. Zo niet dreigt er een stilstand zeggen ze. Nochtans is het net de juridische robuustheid die ontbreekt zegt de oppositie. Volgens hen kunnen vergunningen op basis van het decreet gemakkelijk worden aangevochten voor de rechtbank. De Raad van State laat dat in haar adviezen ook doorschemeren. De boeren, vooral in de Noorderkempen, voelen zich in de steek gelaten.

Vooral CD&V is een koele minnaar van het akkoord en ziet het sowieso als tijdelijk. Enkele hardliners zoals Vlaams parlementslid en oud-burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts stellen dat het decreet nog te veel knelpunten bevat en juridisch te wankel is.

Rombouts heeft zich onthouden bij de stemming in het Vlaams parlement en stelde expliciet: “De weg was al niet fraai. Er staan vraagtekens bij de juridische robuustheid van het voorstel van decreet, hoewel er gigantische inspanningen worden verwacht van mensen op het terrein. Daarenboven blijf ik bezorgd over ‘lock-ins’ in dit voorstel, elementen die niet meer terug te draaien zijn als we naar de uitwerking van de nieuwe aangepaste methodiek willen gaan. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar de bezorgdheid voor de toekomst blijft. Dat alles, collega’s, maakt dat ik na overleg met mijn fractie dit voorstel van decreet niet zal goedkeuren.”

Uitstap uit nationale politiek

Eind december liet Tinne Rombouts aan CD&V weten dat ze het lijsttrekkerschap voor de Vlaamse lijst na 2 maanden terug ter beschikking stelde van de partij. Op haar sociale media zei ze: “Op korte tijd kan veel veranderen. Op het ene heb je vat, het andere is niet te vatten. Politiek is tot oplossingen komen. Het compromis maakt er dus ook integraal deel van uit. Zelfs een lenige spreidstand hoort er soms bij. Maar vandaag ervaar ik dat de grenzen van mijn rechtvaardigheidsgevoel te vaak worden overschreden. Ik heb dan ook besloten mijn professionele loopbaan een andere wending te zullen geven. Na deze keuze besproken te hebben met onze partijvoorzitter mocht ik rekenen op begrip en is er wederzijds respect.” Rombouts bevestigt zelf dat haar vertrek als lijsttrekker niet één op één verbonden is met het stikstofdecreet. “Ik heb genoeg ervaring om zo’n keuze niet te laten afhangen van één of twee dossiers. Vele afwegingen gingen aan mijn beslissing vooraf.”