Groen wordt Groen & Pro in Nijlen

maa 12 Feb
groen_en_pro_nijlen_foto_groen_en_pro.jpg
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 presenteert Groen Nijlen zich onder een nieuwe naam: Groen & Pro. Voorzitter Maarten Bellens roept ook alle geëngageerde dorpsgenoten met een hart voor Kessel, Nijlen en Bevel op om een positieve bijdrage te leveren aan dit nieuw project. De toevoeging van "Pro" aan de naam Groen staat niet alleen voor een frisse start, maar benadrukt ook de kernwaarden van de partij: Positief, Progressief en Professioneel. Groen & Pro wil met positieve, progressieve ideeën op een professionele manier de uitdagingen in de gemeente aanpakken en een duurzame toekomst creëren voor alle inwoners.

Er is alvast een sterke basis, horen we bij fractieleidster, Els Herremans: “Sinds 2018 voeren we met onze twee schepenen, Lien Du Four en Bert Celis, een fris beleid rond onder andere welzijn en mobiliteit. Het Buurtpunt groeide uit tot een succes waarbij we  aandacht hebben voor alle doelgroepen. Op vlak van mobiliteit zagen we positieve veranderingen in de schoolomgevingen, werd er werk gemaakt van een slim snelheidsplan en Bevel werden de nodige hervormingen doorgevoerd om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen”. 

De partij beperkt zich niet tot louter woorden; ook inwoners zonder politieke ambitie geven de inhoud van het partijprogramma mee vorm, voorzitter Bellens licht toe. Momenteel zijn we ook bezig met het opmaken van ons verkiezingsprogramma door het organiseren van luistersessies. Tijdens deze sessies, begeleid door een professional, kunnen dorpsgenoten hun mening, ideeën en visie voor onze gemeente delen, terwijl de aanwezige politici voor een keertje niet spreken maar luisteren. De eerste editie, midden januari, was alvast een succes. We willen deze oefening dan ook nog enkele keren overdoen. Geïnteresseerde dorpsgenoten mogen zich nog altijd melden.

Foto: Groen & Pro Nijlen