Rijrichting achter kerk van O.L.Vrouw-Waver verandert

vrij 29 Sep
In het kader van de dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver moest het gemeentebestuur nog een beslissing nemen voor de rijrichting achter de kerk. Er is nu gekozen voor een rijrichting van zuid naar noord. Het lokaal bestuur volgt daarin de mobiliteitsstudie.

De dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Waver ondergaat een ingrijpende verandering. Dijk en Dorp krijgen nieuwe gescheiden riolering en ook bovengronds ondergaat het dorpshart een hele metamorfose. “Met de dorpskernvernieuwing willen we een toegankelijke, veilige, kindvriendelijke en duurzame dorpskern creëren die ruimte biedt voor ontmoeting en beleving”, vertelt burgemeester Kristof Sels.

Tijdens een informatieavond stelde het gemeentebestuur in april de ontwerpplannen voor aan de bewoners en handelaars van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Nadien volgden nog enkele kleine bijsturingen. Wat toen nog niet vastlag, was de rijrichting achter de kerk, waar eenrichtingsverkeer van kracht is en blijft. Momenteel rijdt het verkeer daar van noord (Bosstraat) naar zuid (Dorp).

Mobiliteitsstudie

Uit een mobiliteitsstudie die het gemeentebestuur liet uitvoeren, werd een omkering van de rijrichting voorgesteld. Het gemeentebestuur heeft nu beslist om dit advies te volgen. In de vernieuwde dorpskern zal het verkeer achter de kerk dus van zuid (Dorp) naar noord (Bosstraat) rijden.

“De studie haalde tal van voordelen aan waarom het wenselijk is om de rijrichting om te draaien”, vertelt schepen van mobiliteit Eric Janssens. “Zo zal dit zorgen voor minder sluipverkeer achter de kerk, een plek waar we maximaal willen inzetten op beleving en skwinkelen. Het verkeer wordt immers aangemoedigd om de hoofdas te volgen; dat gaat vlotter en levert hen tijdswinst op. Verkeer dat toch kiest om achter de kerk door te rijden, zal in hoofdzaak bestemmingsverkeer zijn. Dat is goed voor de aanwezige handelaars. Dat bestemmingsverkeer zal trager rijden dan doorgaand verkeer, wat dan weer een positieve invloed heeft op de veiligheid.

De werken voor de dorpskernvernieuwing starten begin volgend jaar, wellicht in februari of maart. In oktober, november en december voeren de nutsmaatschappijen al voorbereidende werken uit. Deze zullen beperkte hinder met zich meebrengen, maar het verkeer kan overal door.

Foto: gemeente Sint-Katelijne-Waver