Pilootproject test of water Put van Rauw kan gebruikt worden voor drinkwaterproductie

vrij 8 Dec
De Vlaamse overheid verleent een omgevingsvergunning voor een tijdelijke pilootinstallatie voor waterbehandeling langs de Blauwe Keidreef in Mol. Een jaar lang wordt dan het water van de Put van Rauw gezuiverd om te bekijken of de put in de toekomst een ruwwaterbron kan worden voor drinkwaterbedrijf Pidpa. Dat gebeurt onder supervisie van VITO en Pidpa.

Een aanzienlijk volume water stroomt continu uit de Put van Rauw via de kanaalplas naar het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Voorlopige waterkwaliteitsanalyses tonen aan dat het water van de Put van Rauw van goede kwaliteit is. In het kader van het project Vlaanderen WaterProof willen VITO en Pidpa nu uittesten of het water van de Put van Rauw kan omgezet worden in drinkbaar water. Ze plannen een pilootopstelling.

Zuiveringscontainer

Concreet komt er een zuiveringscontainer aan de groeve Blauwe Kei. Via een ondergrondse leiding wordt water van de plas Rauw Noord (palend aan de Put van Rauw) naar de pilootzuiveringsinstallatie gepompt. Een jaar lang worden er testen uitgevoerd. Bij gunstige resultaten overweegt Pidpa in een volgende fase het water van Rauw op grotere schaal in te zetten voor drinkwaterproductie. 

De vereiste milieuvergunningsaanvraag voor het boren van een ondergrondse leiding en het plaatsen van de zuiveringscontainer werd door de Vlaamse overheid afgeleverd. Deze maand nog starten de voorbereidingswerken. Daarvoor wordt een onderboring van de Blauwe Keidreef uitgevoerd om het water van Rauw Noord naar de groeve Blauwe Kei te brengen. De opstart van de proefwaterzuivering is gepland in januari.

Vlaanderen WaterProof

De plannen voor de Put van Rauw passen in het project ‘Vlaanderen WaterProof’. Dat is één van de grote trajecten van het Vlaamse Blue Deal-programma dat de strijd aanbindt tegen waterschaarste en droogte. Om de waterzekerheid in de Antwerpse Kempen tijdens periodes van langdurige droogte te verbeteren, wil Vlaanderen via slimme waterbuffering ‘waterwinst’ realiseren in de zandwinningsputten Rauw en Donk (gemeente Dessel). Deze plassen noemen we de KlimaatPlassen. 

Foto: gemeente Mol