“Ook 2340 maakt zich op voor een besparingsgolf”

vrij 25 Nov 2022
Door de hoge inflatie zijn de budgetten van de meeste gemeenten uit balans geraakt, en die moeten de gemeentebesturen nu weer in evenwicht brengen. “Ook 2340 maakt zich op voor een besparingsgolf”, laat de gemeente Beerse weten. Het gemeentebestuur stelde tijdens de gemeenteraad van donderdag 24 november een pakket aan maatregelen voor om te bezuinigen. Wat centraal staat voor de gemeente is dat er bij die besparingen geen naakte ontslagen vallen en dat er geen algemene belastingverhoging doorgevoerd wordt.

Besparingsmaatregelen

De uitdaging zit hem voor Beerse, en vele andere gemeenten, in het herzien van het meerjarenplan en om te beslissen welke acties nog worden uitgevoerd en welke moeten worden geschrapt. Het doel van de gemeente Beerse is alleszins om te komen tot een haalbaar en duurzaam herstelplan, met tijdelijke en structurele maatregelen.

Beerse wil daarbij absoluut niet snoeien in het personeel. Ook een algemene belastingverhoging vermijdt het gemeentebestuur liefst. Daarnaast blijft het bestuur het verenigingsleven en de partnerorganisaties van Beerse subsidiëren. 

Waar de gemeente dan weer wel op zal besparen, zijn zaken of projecten die niet prioritair zijn. Alle ‘nice to haves’, die eigenlijk niet noodzakelijk zijn, schuift de gemeente dan ook op de lange baan. De energietransitie en het duurzaam patrimoniumplan krijgen wel voorrang. Verder wordt er ook gekeken of de dienstverlening eventueel op een andere manier kan worden aangeboden. Die alternatieven worden onderzocht en in overweging genomen. De tarieven zal het gemeentebestuur ten slotte aanpassen aan de inflatie, rekening houdend met de gemeenschap.

Verdere verloop

Op 12 december staat er nog een commissie Financiën en Planning op de agenda. Daarin worden cijfers en acties uit het meerjarenplan 2022-2025 en de jaaractieplannen voor 2022 en 2023 besproken. Daarna verschijnt alles nog een laatste keer voor de gemeenteraad op 22 december.

Foto: Lokaal bestuur Beerse