Onderzoek naar machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag bij Thomas More Mechelen

vrij 31 Mar 2023
Er loopt een onderzoek naar een manager van de businessopleidingen van de Thomas More-Hogeschool in Mechelen. De man wordt onder meer beschuldigd van machtsmisbruik, fraude, grensoverschrijdend gedrag en nepotisme. Medewerkers hadden collectief een klacht ingediend bij Idewe, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Dat meteen een onderzoek startte. De school schakelde nu zelf ook bedrijfsrevisor PwC in om een onderzoek te doen.

De man was tijdens het eerste onderzoek 5 maanden uit zijn functie ontheven en is nu weer aan het werk onder begeleiding van een externe coach én de directie. Er loopt nu nog een onderzoek naar belangenvermenging en misbruik van middelen van de hogeschool. De directie benadrukt in een statement dat het elke klacht van grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt, en dat ze secuur, voorzichtig en doordacht handelt.

Foto: RTV