Negatief advies voor slachthuis Sus Campiniae

din 4 Jun 2019
Het schepencollege van de gemeente Westerlo stuurt een negatief advies naar het provinciebestuur voor slachthuis Sus Campiniae in Oevel, bij Westerlo. Deze laatste diende opnieuw een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het slachthuis. Het slachthuis werkt nu al enkele maanden zonder vergunning en krijgt nog tot na de zomer om één te verkrijgen. Lukt dat niet dan moet het slachthuis de deuren sluiten. De gemeente geeft geen gunstig advies omdat er onvoldoende aangetoond kan worden dat de geurhinder die de installatie veroorzaakt zal verdwijnen met de nieuwe investeringen.