Nationale staking in Mol voelbaar bij gemeente en in onderwijs

woe 9 Nov 2022
De gemeente Mol deed gisteren een bevraging naar de stakingsbereidheid in haar gemeente, en daaruit bleek dat enkele diensten binnen het gemeentebestuur besloten hadden om thuis te blijven. Zo blijft de bevolkingsdienst, de burgerlijke stand en de vreemdelingendienst gesloten tijdens de nationale stakingsdag. Verder werd ook in enkele scholen en kinderdagverblijven het werk neergelegd. De gemeente laat weten dat ze op voorhand alle hinder goed in kaart heeft proberen te brengen, zodat de ouders tijdelijk een oplossing konden zoeken voor hun kind.

Hinder bij gemeentelijke diensten

Over het algemeen blijft de impact op de gemeentediensten dus beperkt. Buiten de bevolkingsdienst, de burgerlijke stand en de vreemdelingendienst, kan je bij de andere diensten van de gemeente Mol nog terecht vandaag. 
Wie vandaag een afspraak had bij de bevolkingsdienst, mag nog gewoon komen op het afgesproken uur. De afspraken van de burgerlijke stand en de vreemdelingendienst werden allemaal verzet. 

De uitvoeringsdienst voert vandaag ten slotte enkel hoogdringende werken uit.

 

Stakingen in onderwijs

In enkele Molse scholen werd ook gestaakt vandaag. Zo is er hinder bij basisschool Klimop Ginderbuiten, waar het personeel van de kleuterschool niet kwam opdagen. In de Gemeentelijke basisschool Ezaart 'Mozawiek' zijn er ook heel wat afwezigen. Zo zijn slechts de helft van de leerkrachten komen werken vandaag en zijn de meeste leerlingen thuisgebleven. Verder was de staking ook voelbaar in Saigo Sterrenbos. Daar werd wel opvang voorzien voor wie dat nodig had. 

De hinder in de buitenschoolse kinderopvang blijft ten slotte beperkt. Slechts 1 op de 9 buitenschoolse kinderdagverblijven hield vandaag de deuren gesloten. Straks meer in RTV Vandaag.