Merksplas helpt jonge gezinnen aan betaalbare en groene woning

don 9 Mar
In Merksplas gaat de gemeente samen met IOK van start met de verkaveling aan Kleirytse Driesen. Er worden 36 bouwgronden voorzien enkel en alleen voor jonge gezinnen die al lange tijd in Merksplas wonen en nog geen eigendom hebben. Als je aan de voorwaarden voldoet kan je via een loting de grond aankopen met een sociale korting. Vanaf september worden ze te koop aangeboden.