Melikan Kucam in de cel na mislukken Cassatie

zat 27 mei 2023
Melikan Kucam, ex-Mechels gemeenteraadslid voor N-VA, zit in de cel. Hij werd op 30 juni 2022 schuldig bevonden aan mensensmokkel, passieve corruptie, poging tot afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Goed voor 5 jaar gevangenisstraf, oordeelde het hof van beroep. Toen hij de feiten pleegde, was hij door het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aangeduid om kandidaten te zoeken voor een humanitaire reddingsoperatie. Specifiek ging het om Assyrische christenen uit het oorlogsgebied in Syrië en Irak die naar ons land konden komen.

Alle rechtsmiddelen geprobeerd

Kucam screende de families en koos wie er op de lijsten kwam. “Aanvankelijk misbruikte hij zijn positie niet, maar toen hem geld werd aangeboden, ging hij vrij snel overstag”, zegt de openbare aanklager. Hij vroeg bedragen van 2.500 tot 7.500 euro.

Kucam tekende cassatieberoep aan tegen het arrest. In afwachting werd zijn straf geschorst. Intussen is het beroep afgewezen en moet de straf uitgevoerd worden. Kucam moest zich inmiddels bij de gevangenis melden en zit in de cel. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Damen aan HLN.be.

Voor de zaak losbarstte, was Kucam gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen. Hij werd uit de partij gezet maar weigerde afstand te doen van zijn mandaat. Nu het arrest definitief is en Kucam ook voor tien jaar is ontzet uit zijn burgerlijke en politieke rechten, kan N-VA een opvolger zijn plaats laten innemen.

Foto: RTV archief