Medisch zorgpunt voor eerste screening Oekraïense vluchtelingen

don 14 Apr 2022
In Lier is het Medisch Intake Zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen geopend. Het initiatief komt van de Huisartsenkring Pallieterland, om de vluchtelingen meteen een eerste keer te screenen. Zo kunnen bepaalde ziektes zoals TBC, die vaker in Oost-Europa voorkomen dan bij ons, snel behandeld worden en wordt een mogelijke uitbraak vermeden. Maar de intake kan ook een snel overzicht geven over de vaccinatiestatus bijvoorbeeld.