Mechelen wil meer jongvolwassenen aan werk helpen

vrij 17 Sep 2021
Mechelen heeft een ambitieus relanceplan klaar om jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar maximaal te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende opleiding en werk.

“De ambitie van de stad is om jongeren zodanig te begeleiden dat ze op eigen benen kunnen staan. Dit door innovatieve werkingen uit te bouwen en gerichte samenwerkingsverbanden op poten te zetten,” stelt schepen Gabriella De Francesco. “Anderzijds gaan we kijken waar we jongvolwassen intern ervaring kunnen laten opdoen. We versterken onze dienst Tewerkstellingsfacilitatie om op maat te werken naar een gepaste opleiding en jobkansen. En we nemen als stad ook onze verantwoordelijkheid door intern, binnen onze afdelingen, tewerkstellingskansen te creëren.”

De stad werkt ook samen met drie organisaties: DUO for a JOB, Jobroad en Co-Searching. Hierbij staat niet alleen een arbeidsmarktgerichte, maar zeker ook mensgerichte aanpak voorop. Bedoeling is de jongeren en opleidings- of tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk met elkaar te matchen. Daarbij is ook het sensibiliseren van de werkgevers belangrijk.