Geel vangt Oekraïense kinderen op in onthaalklassen

vrij 8 Apr 2022
Kinderen van Oekraïense vluchtelingen worden tot het einde van het schooljaar opgevangen in onthaalklassen. Dat heeft de stad beslist na overleg met de Geelse basisscholen. Kinderen van zes tot twaalf jaar krijgen zo onderwijs op maat, met aandacht voor hun noden en traumaverwerking. Kinderen kunnen in hun eigen taal blijven communiceren met klasgenootjes en soms ook met leerkrachten of vrijwilligers. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het leren van het Nederlands.

De eerste onthaalklas opent in basisschool De Droomgaard. Zodra er nieuwe leerlingen toestromen én als er een leerkracht gevonden is, opent de volgende klas in stedelijke basisschool De Burgstraat. Ook basisscholen De Regenboog en De Luchtballon staan al klaar om indien nodig een klas te openen. 

Kinderen die de kleuterleeftijd hebben, gaan naar een kleuterschool naar keuze. Zo leren ze spelenderwijs samen met hun leeftijdgenootjes Nederlands.

Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen naar de OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) in Sint Jozef. Daar werken ze intensief aan hun aanpassing aan het leven in Vlaanderen én het Nederlands. Ze bereiden zich ook voor om in te stromen in het reguliere secundair onderwijs, zodra ze het Nederlands voldoende onder de knie hebben.