Foodsavers Kempen zamelt nu ook speelgoed in voor eindejaarsperiode

maa 27 Nov
Foodsavers Kempen verzamelt, sorteert en herverdeelt voedseloverschotten voor sociale organisaties en OCMW’s. Dagelijks ontvangt de voedselhub ook niet-voedingsproducten zoals verzorging-, huishoud- en decoratieproducten. Daarnaast is er regelmatig speelgoed dat geschonken wordt door lokale handelaars. Dit speelgoed is nog perfect in orde maar moet plaats maken voor andere producten in de winkelrekken.

Foodsavers Kempen engageerden zich een gans jaar om het geschonken speelgoed te stockeren. Er werden meer dan 300 stukken speelgoed verzamelt waaronder kleurpotloden, leesboeken, waterpistolen, speelgoedauto’s, ballen, gezelschapspelen enzovoort. 
Vanaf midden november zal het speelgoed verdeeld worden via lokale armoedeorganisaties aan kansarme gezinnen.

Foto: RTV