Is er nood aan een internaat voor secundair onderwijs in Geel?

don 23 Nov
Geel wil onderzoeken of er interesse is in een internaat voor het secundair onderwijs. De stad heeft op vlak van onderwijs alles, zelfs opleidingen verbonden aan de universiteit, maar nog geen internaat. Of dit ook nodig is wil de stad nu onderzoeken. Ze vraagt aan alle leerlingen van de middelbare scholen in Geel om een internetformulier in te vullen. Directeur van KOGEKA Danny Van de Veken geeft meer duiding aan Eva Clockaerts.