Boerenprotest: nog acties her en der in de provincie

woe 31 Jan
boerenprotest_stad_turnhout_politie_regio_turnhout_3101.jpg
De boeren zijn nog lang niet klaar met hun acties. Ook vandaag plannen boeren verschillende protestacties verspreid her en der over de provincie Antwerpen. Zo riepen de boeren op om vandaag zowel de ring van Lier als de brug over de Schelde tussen Bornem en Temse met tractoren in te palmen.
actie_boeren_turnhout_3101.jpg

Maar elders waren er ook andere acties zoals in Turnhout. Zo blijft er momenteel verkeershinder aan het kruispunt van de Everdongenlaan met de Steenweg op Zevendonk. Politie Regio Turnhout is ter plaatse en doet al het mogelijke om de hinder te beperken en de veiligheid te waarborgen. Verder geeft ze het advies om de omgeving te vermijden. (Foto: stad Turnhout) 

In Turnhout stonden de tractoren en de boeren vanmorgen vroeg al paraat aan de Industrie in Turnhout. De boze boeren hadden er een nachtje op zitten en hopen het tot vanavond vol te houden. Ter hoogte van de Everdongenlaan werd de weg deels geblokkeerd. Het protest kan in de loop van de dag voor de nodige verkeersproblemen zorgen. 

Ook dinsdagavond was er op het kruispunt van de Everdongenlaan met de Steenweg op Zevendonk een filterblokkade. Boeren lieten het verkeer er langzaam door.  https://www.rtv.be/artikels/boeren-ook-vanavond-op-de-baan-met-hun-tractoren-blokkade-turnhout-a140803

Foto: RTV/ Leen Schillebeeckx