Bijna 3000 dak- en thuislozen in onze regio

vrij 31 Mar 2023
Op 28 oktober 2022 telden 6 regio's in België dak- en thuisloze personen. Ook in de Kempen en de regio Rivierenland en Rupelaar werd er voor de eerste keer geteld door alle sociale diensten van de lokale besturen samen met andere sociale organisaties. In de regio Kempen werden 1.720 dak- en thuislozen geteld. In de regio’s Rivierenland en Rupelaar waren er dat 997.

Op 28 oktober engageerden  organisaties - waaronder OCMW’s, CAW, lokale dienstverleners en politionele diensten - uit de regio’s Kempen, Rivierenland en Rupelaar zich om dak- en thuisloze mensen via een uniforme vragenlijst aan te geven. Naast de verblijfplaats van 28 op 29 oktober, werd  ook de verblijfplaats 2 weken voor de teldag opgenomen. Op die manier werd de periode van 14 tot 27 oktober  in beeld gebracht.

Regio Kempen

In de Kempen bevonden 1.720 personen zich in een precaire woonsituatie, waarvan 563 kinderen. 37,1% van de getelde personen maakt deel uit van een gezin met kinderen, 18,8 % heeft een inkomen uit werk, terwijl 56,4% een vervangingsinkomen krijgt. Bij 33,5% van de personen is er sprake van geestelijke gezondheidsproblematiek en bij 25,8% van een verslaving. 99 personen (9,5%) zouden nood hebben aan een begeleiding volgens de principes van housing first. Dit zijn personen die langer dan 2 jaar dak- en thuisloos zijn en waar sprake is van een psychische en/of verslavingsproblematiek.

Naast Turnhout, waar als enige centrumstad in de regio de problematiek sterk aanwezig is, vallen ook de relatief hoge cijfers in landelijke gemeenten op.

Regio's Rivierenland en Rupelaar

In de regio’s Rivierenland en Rupelaar werden 997 dak- en thuislozen geteld. Meer dan de helft van de geregistreerde mensen zijn alleenstaanden, maar ook 171 (28,4%) zijn ouders, alleenstaanden of koppels, met kinderen. Bijna 25% van het aantal getelde personen zijn jongvolwassenen tussen 16 jaar en 25 jaar. Zij verblijven voornamelijk bij familie of vrienden (44,8%) en in opvang of tijdelijk verblijf (25,5%). Een derde van de jongvolwassenen is vrouw (33,1%). Straks meer in RTV Vandaag.

Foto: CAW Boom-Mechelen-Lier