Bewoners Niefhout willen oplossing voor overlast van 'Nederlandse' arbeiders

din 26 Sep
In Turnhout zorgen buitenlandse arbeiders de laatste maanden voor meer en meer overlast op de Niefhoutsite. In het Pioniersgebouw worden starterswoningen onderverhuurd aan een Nederlands bedrijf dat buitenlandse werkkrachten huisvest om ze vervolgens te laten werken in Nederlandse bedrijven. Ook het stadsbestuur betreurt deze praktijk maar kan er weinig aan veranderen. De arbeiders zorgen vooral voor lawaaihinder, sluikstort en parkeeroverlast. Bewoners, de stad zelf en het Nederlands bedrijf zitten binnenkort aan tafel om betere afspraken te maken. Ronny Daelman vraagt aan Gino Govers, een van de bewoners meer uitleg.