18u31

Zeldzame hoogveenrelicten in Hoogstraten worden hersteld

In Koeberg in Hoogstraten wordt momenteel hard gewerkt om de hoogveenrelicten te herstellen. Hoogveen is één van de meest zeldzame natuurtypes in Vlaanderen. Het groeit bijzonder traag en is door veenontginning en andere invloeden bijna definitief verdwenen.

Omdat het veen afsterft door toenemende schaduw en bladval worden de oevers vrijgemaakt en geplagd door een gespecialiseerde aannemer. Ook de delicate waterhuishouding wordt aangepakt zodat het hoogveen niet verder uitdroogt. 
De inrichtingswerken zijn een samenwerking tussen particuliere boseigenaars en Bosgroep Kempen Noord. Vorig jaar werd het veen van Rommens hersteld, dit jaar Koeberg en volgend jaar wordt er gekeken naar Klein Eyssel. Dankzij de ondersteuning van de provincie en Projectsubsidies Natuur van het ANB kunnen de boseigenaars die ambitieuze Europese natuurdoelen realiseren. 

Belangrijk voor de provincie

Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur legt het belang voor de provincie uit: “Door te investeren in dit gebied, beschermen we onze waardevolle landschappen en de soorten die er leven. Europees beschermde soorten als de poelkikker, gevlekte witsnuitlibel en de kamsalamander hebben dit herstel broodnodig. Het zijn bovendien Provinciaal Prioritaire Soorten, kenmerkende soorten voor onze provincie waar we extra op inzetten.”

Niet alleen de biodiversiteit wint bij deze herstelwerken, ook voor het klimaat zijn er duidelijke voordelen. Veen neemt regenwater op en geeft het vertraagd vrij, een belangrijke eigenschap in tijden van wateroverlast en droogte. En het neemt CO2 op, waardoor dat niet vrijkomt in onze atmosfeer. 


De domeinen blijven vanwege hun gevoelige biodiversiteitswaarden afgesloten voor het publiek, maar gegidste wandelingen volgen na de werken.