Droom van Mit komt uit: haar tuin wordt park in wijk Nekkerspoel

vrij 26 Jan
tuin_wordt_park_nekkerspoel_260124_-_foto_stad_mechelen.jpg
Mechelen krijgt er een park bij: Park Van Deyck, tussen de Nekkerspoelstraat en de Paardenkerkhofstraat. Hiermee vervult de Koning Boudewijnstichting de laatste wens van Maria ‘Mit’ Van Deyck,. Zij wilde graag dat haar grote tuin een groene oase zou blijven.D e erfpachtovereenkomst met de Stad Mechelen werd ondertekend.

Mit Van Deyck was een intelligente en boeiende vrouw, met heldere meningen die ze voorzichtig verwoordde. Maar ze was vooral heel zorgzaam voor de mensen om zich heen én voor de natuur die ze zo liefhad, en waarin ze elk plantje en elk dier naar waarde schatte.

Omdat ze geen kinderen had, wilde ze haar nalatenschap aan goede doelen schenken. Daarom werd de Koning Boudewijnstichting, na haar overlijden in 2019, aangeduid als algemeen legataris van de nalatenschap.

"Groen is meer waard dan geld"

Een belangrijk deel van die nalatenschap bestaat uit het patrimonium in de Nekkerspoelwijk, de ouderlijke woning aan de Nekkerspoelstraat en de eigen woning van ‘Mit’ en haar echtgenoot Roger Medart ernaast. Tussen beide woningen lag de doorgang naar het binnengebied van 73 hectare, ingesloten achter de huizen en tuinen. Aan de kant van de Paardenkerkhofstraat liggen nog drie kavels bouwgrond.

Het was niet meteen duidelijk wat de Koning Boudewijnstichting ermee mocht of moest doen. Maar uit een gesprek met het stadsbestuur van Mechelen, bleek dat Mit graag wilde dat haar tuin ook na haar dood groen zou blijven. Tijdens haar leven stuurde ze meerdere projectontwikkelaars wandelen. “Voor mij is groen meer waard dan geld," zei ze altijd.

Erfpacht stad Mechelen

Om de wens van Mit te respecteren, zocht de Stichting een duurzame oplossing en kwam tot een overeenkomst met de Stad Mechelen. Het binnengebied blijft het eigendom van de Stichting, die het groene karakter ervan voor de lange termijn garandeert. Het wordt voor een symbolische euro in erfpacht gegeven aan het stadsbestuur, dat instaat voor de omheining ervan en het toezicht op het gebruik.

Zowel aan de zuid- als aan de noordkant is er een brede toegang naar het park gemaakt. Hiervoor werd het huis van het echtpaar Medart-Van Deyck afgebroken en worden twee percelen aan de Paardenkerkhofstraat onbebouwd gelaten. Het huis van Maria’s ouders wordt verkocht, evenals een derde perceel aan de noordkant.

Foto: stad Mechelen