6u32

Westelse clubs kunnen op Sporta blijven

De gemeente Westerlo heeft een voorstel klaar om het Sporta-centrum in Tongerlo financieel te ondersteunen. Zij willen voorzien in de kosten van de huur, om zo de sportinfrastructuur te kunnen behouden. Sporta heeft immers veel hinder ondervonden door het coronavirus. Het kostenplaatje bedaagt 275.000 euro per jaar en zou alvast de hele huidige legislatuur blijven.
insluiten