9u36

Werken in Ten Moortele en Muizen-Dorp

Vanaf vandaag tot en met 20 februari vinden er kabel- en sleufwerken plaats in Ten Moortele. Deze worden uitgevoerd in het voetpad en in één rijstrook. De straat wordt hierdoor afgesloten, maar voetgangers hebben altijd doorgang. Diezelfde periode worden ook nutsleidingen geplaatst in Muizen-Dorp en Dijleberg. Het afsluiten van Muizen-Dorp is noodzakelijk om de werken technisch en veilig te kunnen uitvoeren en hierdoor wordt een omleiding ingesteld in beide richtingen: Hanswijk de Bercht, Karolingenstraat, Stationsberg, Magdalenasteenweg en Brugstraat. Voetgangers en fietsers behouden echter doorgang.