11u59

Werken site Verbeemen starten volgend jaar

De plannen om site Verbeemen in de wijk Nekkerspoel in Mechelen te ontwikkelen, bestaan al 10 jaar. Maar volgend jaar zal er op het terrein ook effectief gestart worden met de werken. Er komt een een groot appartementsgebouw dat plaats biedt aan 42 wooneenheden en een buurtpark. In een latere fase zullen er ook nog eengezinswoningen gebouwd worden.

Begin volgend jaar wordt gestart met de sanering van het gebied. Die valt samen met de start van 'het bremgebouw', zoals het appartementsgebouw genoemd wordt. De site heeft een oppervlakte van 1,48 hectare en ligt middenin een woonwijk. Om de groei van de stad op te vangen, wil het stadsbestuur de site met vervuilde ondergrond ombouwen tot woongebied met een groene long.

"Uit de bevraging die de stad destijds uitgevoerd heeft in de wijk Nekkerspoel, werd de ontwikkeling van de site Verbeemen als vierde prioritaire project aangeduid", zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Naast het park en het woongedeelte, komen er ook een ruime bovengrondse fietsenstalling en een ondergrondse garage met 85 parkeerplaatsen.

Door de bouw van het bermgebouw zal een deel van de Oude Sint-Gommarusstraat verdwijnen.De nieuwe straat- en parknaam zal ‘Gommaruspark’ luiden.