5u14

Vertaalcomputer voor makkelijke communicatie met anderstaligen

De gemeenten Laakdal, Meerhout, Geel, Herselt, Hulshout en Westerlo gaan voortaan met vertaalcomputers werken. Dat moet de communicatie met anderstaligen makkelijker maken. Nederlands leren zal nog altijd gestimuleerd worden.

Een vertaalcomputer is een klein mobiel toestel dat tekst en gesproken taal vertaalt van één taal in een andere. De gemeenten zetten de toestellen in in de scholen, de buitenschoolse kinderopvang, de gemeentehuizen, de sociale dienst en de dienst huiswerkbegeleiding. 

Het initiatief kwam tot stand door het geïntegreerd breed onthaal, een samenwerkingsverband tussen de 6 gemeenten, de 6 OCMW's, CAW De Kempen, de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en de Huizen van het Kind.