7u17

Versneld bodemonderzoek in Willebroek rond PFOS-problematiek

Er zal versneld een uitgebreid bodemonderzoek plaatsvinden in de woonsite De Naeyer in Willebroek. Dat meldt gemeente Willebroek, na nauw overleg met de OVAM, het Agentschap Zorg & Gezondheid, de opdrachthouder van de Vlaamse regering en het kabinet van Minister van Omgeving Zuhal Demir.

Op vraag van de gemeente zal de OVAM versneld een zeer uitgebreid bodemonderzoek uitvoeren op de woonsite De Naeyer. Dat zegt Luc Spiessens, waarnemend burgemeester in Willebroek. “We doen dit met het oog op het opstellen van een globaal Technisch Verslag voor de hele wijk van de fabriekssite. Daar waar eerst gesteld was dat het uitgebreid bodemonderzoek tegen begin 2022 zou uitgevoerd worden door de OVAM, zal dit nu al in augustus gebeuren. De kosten voor het globaal Technisch Verslag nemen wij als gemeente ten laste.”
 
“Als uit dit onderzoek van de OVAM blijkt dat de aangetroffen PFOS-waarden op bepaalde percelen van de fabriekssite een acuut gezondheidsrisico inhouden, zullen deze percelen quasi onmiddellijk worden aangepakt door een aannemer, aangeduid door de OVAM. Op deze manier worden de grootste gezondheidsrisico’s voor de bewoners van de woonsite onmiddellijk weggewerkt. De sanering van de andere gronden wordt dan nadien in een globaal saneringsdossier aangepakt.
 
“De OVAM zal de kosten voor deze werken op zich nemen en de situatie achteraf in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. We verwachten dat deze werken afgerond zullen zijn voor het einde van 2021.”
 
De gemeente bracht de betrokken buurtbewoners meteen op de hoogte via een bewonersbrief. Intussen vraagt ze om de geldende voorzorgsmaatregelen verder in acht te nemen. Die kunnen zij raadplegen op www.willebroek.be/pfas.
 
“Het gaat dan onder andere over grondverzet op de fabriekssite”, licht Spiessens toe. “Zo vragen we aan inwoners om alle losse grond af te dekken, bijvoorbeeld met grasmatten of door in te zaaien met gras of andere dichte begroeiing.”
 
“Tijdens grondwerken moet de grond zoveel mogelijk bevochtigd worden, bijvoorbeeld met een tuinslang. Bij graafwerken zijn er best geen kinderen in de tuin aanwezig. Het is aangeraden om deuren en ramen tijdens de werken dicht te houden en verharde buitenoppervlakten zoals het terras of oprit achteraf af te spuiten. We vragen ook om laarzen en stevige handschoenen te dragen en na de tuinwerken altijd de handen te wassen.”
 
“We raden aan om met ingrijpende tuinwerken te wachten tot na de afronding van het onderzoek door de OVAM”, aldus de waarnemend burgemeester. “Voor grondpartijen die al afgegraven zijn en wachten op verzet, wordt gekeken naar een gemeenschappelijke analyse met gemeenschappelijk Technisch Verslag, waarvoor de eenmalige kost wordt gedragen door de gemeente.”
 
“Voor gronden die nog niet werden uitgegraven, bijvoorbeeld voor een toekomstige vijver, funderingen of ondergrondse opslagtank, leiden de meetgegevens uit de OVAM-campagne tot een gemeenschappelijk Technisch Verslag. Dat kan door de bewoners dan worden gebruikt bij het afvoeren van grond buiten het eigen perceel.” 

“We zullen na het bouwverlof onmiddellijk in overleg gaan met grondsaneringsbedrijven in de hoop tot afspraken te komen voor een goedkopere kostprijs voor de eventuele afvoer van deze gronden. De bewoners hebben er dus alle baat bij om met grote grondwerken nog even te wachten.”
  
“Wij hopen met al deze informatie vooral de onzekerheid die er heerst bij de bewoners, en die wij perfect begrijpen, zoveel mogelijk en vooral zo snel mogelijk te kunnen wegnemen”, besluit Luc Spiessens. “Met deze bijkomende gezamenlijke inspanningen van zowel de OVAM, het Agentschap Zorg & Gezondheid, de opdrachthouder van de Vlaamse regering en de gemeente Willebroek willen we de betrokken bewoners zoveel als mogelijk ontzorgen in de verdere afhandeling van dit probleem.”