22u37
De wereld vandaag
dinsdag 17 mei
23°C
2 km

Tweede ziekenwagen Klein-Brabant verhuist naar Puurs

Binnenkort kan er vanuit de brandweerkazerne van Puurs, vlakbij de N16, een ziekenwagen vertrekken voor dringende medische hulp in Klein-Brabant. Momenteel staat die ziekenwagen gestationeerd in de brandweerkazerne van Bornem, slechts 2 kilometer van het AZ Sint-Jozef in Bornem, waar ook een ziekenwagen staat.

Uit een onderzoek (2019) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid i.s.m. Universiteit Gent bleek dat de dringende medische hulpverlening beter zou moeten voor de woonkernen Puurs, Sint-Amands, Wintam, Eikevliet en Hingene. In 90% van de incidenten moet een ziekenwagen binnen de 12 minuten na de oproep ter plaatse kunnen zijn. Dat was niet haalbaar voor de ziekenwagens vanuit Bornem.

 

Centrale uitvalsbasis

In samenspraak met de brandweerzone Rivierenland werd nu de brandweerkazerne van Puurs aangeduid als centrale en snelle uitvalsbasis aan de N16. Vanaf 1 mei 2022 krijgt de ziekenwagen daar zijn en wordt  24 uur op 24 bemand. Daarvoor werken ambulanciers, verpleegkundigen en brandweermannen-ambulanciers uit de brandweerposten van o.m. Puurs, Bornem en Sint-Amands samen. De brandweermannen-ambulanciers van Puurs ondersteunen ook de bemanning van de ziekenwagen in het ziekenhuis in Bornem.