12u48

Turnhout tegen 2050 zonder aardgas of stookolie

De stad Turnhout wil tegen het jaar 2050 vrij zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie. Dat wil zeggen dat alle gebouwen in de stad dan verwarmd zullen worden met hernieuwbare energie, zoals warmtenetten. Om dat plan te kunnen waarmaken heeft Turnhout samen met 7 andere steden en gemeenten, waaronder Mechelen, vandaag een pleidooi ondertekend.
insluiten