12u03

Stropers actief op recreatiedomein Breeven in Bornem?

Vlaams Belang in Bornem vermoedt dat er stropers actief zijn in recreatiedomein het Breeven. Die zouden niet alleen vissen viseren maar ook eenden en ganzen. Met brood proberen ze de dieren te lokken om hen dan in grote netten te vangen. De politiezone Klein-Brabant bevestigt dat er al melding gemaakt is van zo'n incident en dat ze extra waakzaam zijn in het Breeven.
insluiten