6u25

Slachtoffers Fipronil-affaire - die in Ravels begon- vergoed

Alle ondernemingen die getroffen werden door het illegaal gebruik van Fipronil, zijn vergoed. Dat laat het ministerie van Landbouw weten. Drie jaar geleden werden bij het bedrijf Poultry-Vision in Ravels grote hoeveelheden Fipronil aangetroffen. Het was de start van de Fipronil-crisis, want na onderzoek bleek dat het middel in heel wat bedrijven gebruikt werd.

Bloedluis

Fipronil is een insectverdelger die in pluimveestallen de verspreiding van bloedluis moet tegengaan. Het product is schadelijk voor de gezondheid en het is in Europa verboden. Door de Fipronil-crisis hebben heel wat bedrijven schade geleden. Meer dan 100 ondernemingen zijn nu vergoed voor een totaal bedrag van 12 miljoen euro.