4u17

Provincie geeft toelating voor bouw windmolens Beerse

Er mogen twee windmolens gebouwd worden in de Beemdenstraat in Beerse. De provincie heeft vanmorgen het dossier goedgekeurd na een positief advies van het schepencollege van Beerse. Tegen de komst van windmolens kwam veel protest vanwege de buurt. Het actiecomité Tegenwind verzamelde meer dan 1000 handtekeningen, want die komen op amper 200 meter van de woningen en zorgen dus volgens de buurtbewoners voor slagschaduw en geluidsoverlast. De gemeente wil er op toezien, dat indien er teveel hinder is, de windmolens tijdelijk kunnen worden stilgelegd.