18u01

Protestactie tegen sluiting spooroverweg Muizen

De buurtbewoners van de Willendriesstraat in Muizen overwegen in beroep te gaan tegen de beslissing van Infrabel om de spooroverweg daar te sluiten. Dat ook de stad een gunstig advies gaf voor de sluiting kunnen ze niet begrijpen. Als de plannen doorgaan moeten honderden kinderen en jongeren die met de fiets naar school of naar de jeugdbeweging gaan een -in hun ogen- onveilige omweg maken.
insluiten