16u37

Protest tegen verkaveling met natte voeten

De gemeenteraad van Retie heeft het licht op groen gezet voor het aanleggen van wegen voor een nieuwe verkaveling in het binnengebied tussen de Turnhoutsebaan, de Pijlstraat en de Hobrugstraat. Het is de bedoeling dat er een nieuwe wijk met 11 woningen komt. De oppositie is furieus en begrijpt niet hoe de meerderheid dit kon goedkeuren. Tegen de plannen kwam dan ook heel wat protest. Er werden meer dan 150 bezwaarschriften ingediend, door de buurtbewoners, maar ook door de chiromeisjes die er hun lokalen hebben. Het terrein is dan wel ingekleurd als woonzone, maar het ligt ook vlak naast het Klein Neetje. En er is dan ook geregeld wateroverlast. De buurt vreest dat de waterproblemen erger zullen worden als het terrein volgebouwd wordt. Ook de brandweer gaf al een negatief advies omdat de toegangsweg naar de verkaveling te smal zou zijn. Een eerste en een tweede aanvraag voor een verkaveling werden dan ook al geweigerd. Maar nu zijn de plannen dus toch goedgekeurd. Onbegrijpelijk vindt oppositiepartij CD&V.