19u23

Proefopstelling voor veiliger Nekkerspoel

Van 16 februari tot 31 mei wordt in de wijk Nekkerspoel een proefopstelling uitgetest. In die periode wordt een nieuwe verkeerscirculatie geprobeerd met een aantal wijzigingen op de plekken waar het verkeer momenteel het meest knelt. De eerste prioriteit is het verhinderen van sluipverkeer, door zogenaamde ‘stops’ te plaatsen. Die komen op drie plekken, telkens aan een spoorwegbrug. Alleen fietsers en voetgangers kunnen hier nog passeren. In de Grote Nieuwedijkstraat, tussen de Kleine Nieuwedijk- en de Boerenkrijgstraat, komt er eenrichtingsverkeer. De bussen van De Lijn kunnen daar wel nog in beide richtingen rijden. Tussen de Nekkerspoel- en de Caputsteenstraat worden parkeerplaatsen geschrapt om de doorstroming te verbeteren. In plaats daarvan komt er een buurtparking. In dit deel van de straat komen ook fietssuggestiestroken. Een verkeerslus zal de auto’s door de Paardenkerkhofstraat, de Nijverheidsstraat en de Varenbosstraat leiden. In die straten geldt eenrichtingsverkeer. In de Kruiskensstraat komt een stop voor gemotoriseerd verkeer om sluipverkeer te verhinderen. Vanuit de wijk ontstond de vraag om naast de proefopstelling ook een alternatief scenario uit te werken voor de verkeerscirculatie in Nekkerspoel. Het stadsbestuur ging daarop in. Een werkgroep met een twintigtal wijkbewoners is dit alternatief intussen aan het uitdenken. In mei ontvangen alle wijkbewoners uitgebreide informatie over het alternatieve scenario. Op 31 mei mogen alle wijkbewoners, handelaars, bedrijven en scholen uit Nekkerspoel zich uitspreken over beide scenario’s.