22u02

Permanente laad- en loszone in Lindenlaan

Bij de heraanleg van de dorpskern van Beerse werd er voor het postkantoor in de Lindenlaan een laad- en loszone aangelegd. Het laden en lossen werd tot nu toe beperkt tussen 6 en 10 uur 's ochtends. Maar die uren voldoen niet meer. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om de zone voortaan permanent voor te behouden voor het laden en lossen. Ze zal ook zichtbaarder in het straatbeeld aanwezig zijn.