11u44

Oude drukken van Lier opgenomen in online databank

Archief Lier bewaart een unieke collectie oude drukken. Dat zijn boeken die voor 1801 gedrukt werden. Die oude drukken worden nu opgenomen in de online databank van de vzw Erfgoedbibliotheken Vlaanderen. Zo krijgen onderzoekers en geïnteresseerden in de boekdrukkunst en de geschiedenis van Lier een duidelijk beeld van de oude drukken die Archief Lier bezit.

Het project STCV (Short Title Catalogue Vlaanderen) - De bibliografie van het handgedrukte boek bevat uitgebreide bibliografische beschrijvingen van werken die gedrukt werden in het huidige Vlaanderen vóór 1801 en die nu verspreid zijn over diverse collecties in binnen- en buitenland. De databank geeft een overzicht van welke oude drukken waar bewaard worden. Ze bevat ook andere informatie over de oude drukken, zoals waar en wanneer ze gedrukt zijn. Bij een aantal werken is daarnaast ook een digitale afbeelding van één of meerdere pagina’s beschikbaar. 

De werken in Archief Lier hebben vooral een link met de geschiedenis van Lier. Het gaat om 20 titels uit het werk van rederijker Cornelis de Bie (1627-c.1715), 15 werken die betrekking hebben op Sint-Gummarus en 20 oude drukken die vooral een beeld geven van de vroegmoderne wetgeving. 

De volledige oude drukken raadplegen kan in de leeszaal, na afspraak. Meer info op www.lier.be/afspraak-bij-het-archief. 

Foto: rechtenvrije stockfoto