18u52
De wereld vandaag
vrijdag 1 juli
20°C
39 km

Opnieuw water rondom abdij van Tongerlo

De abdij van Tongerlo wordt weer volledig omringd door water. In mei van vorig jaar startte de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de abdijgemeenschap aan de herstelwerken van de oude vesten rond de abdij. Die waren in de loop der tijden overwoekerd en zelfs deels gedempt.

De abdij van Tongerlo is al sinds 1130 de thuishaven van een gemeenschap Norbertijnen. De vesten beschermden de abdij vroeger tegen plunderaars en er werden ook vissen in gekweekt. De vesten rond de abdij worden gevoed met water uit de Oevelse Dreefloop. Door de plaatsing van twee nieuwe stuwen op deze loop kan het water gebufferd worden. 

Voor rustzoekers is de opnieuw aangelegde vest niet de enige nieuwe troef rondom de abdij. Achter het gebouwencomplex werd een wandelroute aangelegd. De werken rond de abdij werden door de Vlaamse Landmaatschappij gecoördineerd in het kader van het Landinrichtingsplan Abdij Tongerlo. Aan het project kleeft een prijskaartje van 523.476 euro.