9u03

Ophokplicht wordt opgeheven

Er komt een einde aan de ophokplicht voor pluimvee bij professionele houders nu de dreiging van vogelgriep bij wilde vogels verminderd is. Wilde vogels en trekvogels verspreiden het virus maar het aantal uitbraken in onze buurlanden is sterk verminderd. De dieren mogen vanaf vrijdag weer naar buiten maar voederen moet nog wel binnen gebeuren. Het voedselagentschap vraagt ook om preventiemaatregelen strikt te blijven toepassen.