2u50

Ook Kasterlee stapt in 2022 over naar Diftar-systeem

De gemeente Kasterlee wordt in 2022 de 26ste gemeente van intercommunale IOK die gaat werken met Diftar voor de huis-aan-huisophaling van restafval en GFT. Diftar heeft het voordeel dat je betaalt per hoeveelheid meegegeven afval. Wie het meest vervuilt, betaalt dus ook het meest, tenminste op een vaste bijdrage na die dezelfde is voor alleenstaanden en andere gezinnen.

De gemeente Kasterlee schaft tegelijkertijd ook haar milieubelasting af en die maakt wel een verschil tussen alleenstaanden en andere gezinnen. Het kan dus zijn dat alleenstaanden meer gaan betalen.