14u07

Omstreden vleesverwerker heeft geen vergunning

Het gemeentebestuur is naar aanleiding van de berichtgeving over een ‘omstreden Nederlandse vleesverwerker’ die zich kortelings in Mol zou komen vestigen, meteen een onderzoek gestart naar de bvba International Meat Trading. Deze Belgische firma voert vermoedelijk vleesverwerkende activiteiten uit in het voormalige slachthuis in de Slachthuistraat in Heidehuizen. Het gemeentebestuur bevestigt dat deze firma niet over een milieuvergunning beschikt en hiervoor ook geen aanvraag heeft ingediend. Daarnaast heeft de firma nooit een officiële melding gemaakt van zijn activiteiten op deze locatie. De firma is blijkbaar al sinds januari 2014 actief in de Slachthuisstraat. De officiële zetel van de firma is gevestigd in Merksplas.International Meat Trading huurt in Mol blijkbaar bedrijfsruimte van een andere firma die wel over een milieuvergunning beschikt voor vleesverwerkende activiteiten in het voormalige slachthuis. Diensten van IOK zijn in opdracht van het gemeentebestuur ter plaatse geweest voor een inspectie. Zij stonden voor gesloten deuren. Er waren geen bedrijfsactiviteiten meer aan de gang. Daarnaast heeft het gemeentebestuur het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) verwittigd over het dossier.