9u44

Omheining moet ecoduct E34 Mol-Postel beschermen tegen wildcrossers

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaat een tijdelijke omheining aan het ecoduct langs de E34 in Mol-Postel. Ondanks eerdere pogingen om met onder meer boomstammen de doorgang te belemmeren, valt het ecoduct nog geregeld ten prooi aan wildcrossers zoals moto's, MTB, ruiters te paard en quads. Met alle gevolgen van dien voor de natuur.

"Moto ’s en jeeps crossen over de voormalige akker ten zuiden van het ecoduct, op het ecoduct zelf en rijden ook door aanwezige poelen", klinkt het. "Onder andere bijzondere vogelsoorten zoals de kleine plevier en de boomleeuwerik - beide grondbroeders - die er voorkomen, worden hierdoor telkens gestoord en hun legsels mislukken. Door de voortdurende betreding door wandelaars, al dan niet met loslopende honden, ruiters, mountainbikers, crossmoto ’s en jeeps, zijn schuwe dieren ook minder geneigd het ecoduct effectief te gebruiken."

Verbinding tussen bos- en natuurgebieden

Het ecoduct werd in 2014 gerealiseerd om de natuur meer kansen te geven. De E34 vormde jarenlang een harde onderbreking tussen de bos- en natuurgebieden op Belgisch en Nederlands grondgebied. Heel wat dieren, zoals zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten, vlinders, loopkevers,… maar ook vogels en vleermuizen maken gebruik van het ecodcut over de snelweg. Maar dé symboolsoort voor dit ecoduct is de gladde slang. Voor Europa een belangrijk te beschermen soort waarvan er nog weinig voorkomen en wiens leefgebied we moeten beschermen.