18u35
De wereld vandaag
zondag 26 juni
21°C
26 km

Nog 2 mogelijke tracés voor doortrekken Geelse ring

Er blijven nog twee mogelijke tracés over voor het doortrekken van de Geelse ring. Die zullen allemaal vertrekken aan de aansluiting met de Noordzuidverbinding en uitkomen op de N 118, de Retieseweg. De provincie heeft de voorbije jaren in totaal 9 tracés onderzocht. De twee die overblijven hebben het minste impact op woningen, landbouwgrond en natuurgebied. Al zijn er wel flankerende ingrepen nodig op bestaande wegen.
insluiten