0u32

Nieuwbouw voor BKO Veerle

Aan de gemeentelijke sporthal in de Kwade Plas in Veerle wordt een nieuwbouw opgetrokken voor de buitenschoolse kinderopvang. Zopas werd hiervoor de eerste steen gelegd. De sporthal en de BKO zetten op deze manier weer een stap dichter naar een maximale synergie en integratie. In de toekomst zal de BKO op piekmomenten gebruik kunnen blijven maken van de sporthal. Ook andere gemeentelijke diensten, zoals de Sport - of Jeugddienst, zullen het complex van de BKO buiten de opvanguren kunnen gebruiken.