18u03

Neoclassicistische burgerhuis krijgt gevelrenovatie

Een geklasseerd herenhuis langs de Kerkstraat in Herentals krijgt een grondige gevelrestauratie. Daarvoor wordt een premie toegekend door de Vlaamse Overheid.

De straatgevel wordt gerestaureerd. Het pleisterwerk komt los van de gevel. Ook de lijsten en de dakgoot worden aangepakt, net als arduinen elementen en de buitenluiken. De festoenfries, de panelen met krans en lauwertakken en de raambekroningen worden hersteld naar originele toestand.

Dit neoclassicistische burgerhuis werd in 1979 samen met de omgeving beschermd als stadsgezicht omwille van de historische waarde. Het is een dubbelhuis onder een zadeldak. Na de restauratie kan het terug gebruikt worden als woning.