6u33

Meer interesse in Geelse Marinekadetten door Kamp Waes

Ook de Geelse marinekadetten merken een Kamp Waes-effect. Op Facebook krijgt de jeugdvereniging heel wat vragen van geïnteresseerde ouders. In de jeugdvereniging worden heel wat militaire vaardigheden getraind, zo vertrokken de jongeren ouder dan 14 gisteren op winterkamp naar een militaire basis. De kadetten zijn ook nog altijd op zoek naar nieuwe leden.
insluiten