22u11

Meer geweld binnen gezin in Kempen tijdens lockdown

De Kempense politie en hulpdiensten hebben de afgelopen heel wat meer meldingen gekregen van geweld binnen het gezin. Afdelingsprocureur Stephanie Chomé wil dan ook dat er ook in de Kempen een Family Justice Center komt. Dat is een centrum waar politie, parket en hulpverleners samenwerken rond intrafamiliaal geweld. In de arrondissementen Antwerpen en Mechelen zijn er al zo'n centra.
insluiten