1u22

Mechelen geeft zonevreemde bedrijven zekerheid

De stad Mechelen geeft 23 bedrijven, die nu nog zonevreemd liggen, zekerheid voor de toekomst. Met dit plan krijgen de bedrijven garanties voor de toekomst. Ze kunnen blijven waar ze zijn en mogelijk zelfs uitbreiden.
insluiten