13u29

Lichtaart blaast kermis nieuw leven in

Het resultaat van het project burgerbudget Lichtaart kermist is gekend. De Kasterleenaren konden de afgelopen maanden stemmen voor drie voorstellen om de kermis in Lichtaart nieuw leven in de blazen. Die stemronde en het oordeel van de jury leverden samen twee winnaars op.

Het dorpsfeest Lichtaart Verenigt heeft de ambitie om verschillende partners, verenigingen en groepen te betrekken en haalde de meeste online stemmen. Om dit project te doen slagen én groeien kregen zij het maximumbedrag van 2500 euro voor dit jaar toegewezen en een extra som van 900 euro in 2022. Het initiatief van de accordeonclub kreeg 600 euro toegewezen omdat het bij de online stemming op minder steun van de inwoners kon rekenen, maar ook omdat het kleinschaliger is.

De derde finalist, KSA Lichtaart, trok zich met een goochelnamiddag op de valreep terug uit de wedstrijd. Zij vonden het voor hun vereniging zinvoller om aan te sluiten bij het dorpsfeest Lichtaart Verenigt.


“Beide winnaars kunnen nu aan de slag met de voorbereidingen,” zegt schepen van cultuur Guy Van de Perre. ‘Wij gaan als gemeentebestuur de komende weken in overleg met de organisatoren om ervoor te zorgen dat de initiatieven zo veel mogelijk op langere termijn bijdragen tot een duurzame levendigheid van de kermis en het dorpsleven in Lichtaart. Dit was immers een uitdrukkelijke vraag van de jury en ook één van de principes van het hele project.”