9u47

Laakdal start met voedselbedeling

De sociale dienst van het OCMW in Laakdal start in oktober met de bedeling van voedselpakketten aan mensen in armoede.

Het OCMW werkt hiervoor samen met Foodsavers Zuiderkempen en het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Deze organisaties halen levensmiddelen uit voedseloverschotten, overproductie, schenkingsbeurzen en acties van de Europese Unie. 

 

Sociaal contact

In eerste instantie zal het OCMW de voedselhulp aanbieden aan mensen die al begeleiding krijgen. Het koppelt er ook extra activiteiten aan zoals kooklessen en vormingen over gezonde voeding. Naast het leren van goede gewoontes, zorgt dat ook voor leuke ontmoetingen en reïntegratie in de maatschappij.